Νέα – Ανακοινώσεις

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου- 30 Ιανουαρίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Θήβα : 25-1-2013
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 2191
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
Πληροφορίες : Δ.Τσούγκα
Τηλ. : 22623-50608
FAX .: 22620-27628
Ταχ.Κώδικας : 32200
Π Ρ Ο Σ :

Σας αποστέλλουμε την υπ’ αριθ. πρωτ. 2191/25-1-2013 πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θηβαίων, η θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων αυτού (Παλαιό Δημαρχείο-οδός Πινδάρου & Οιδίποδος) την 30 του μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ του 2013 και ώρα 18:00, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης, για ενημέρωσή σας :

1. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την ανάδειξη των μελών της επιτροπής για την παραλαβή προμηθειών που διενεργούνται με τον ΕΚΠΟΤΑ (άρθρο 28 παρ. 1) και συγκρότηση αυτής για το έτος 2013.

2. Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου μετά του αναπληρωτή του ως μέλους της επιτροπής για την παραλαβή υπηρεσιών – μεταφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 1 του π.δ. 28/80, για το έτος 2013.

3. Ορισμός δυο δημοτικών συμβούλων μετά των αναπληρωτών τους στην επιτροπή παραλαβής έργων που το ύψος της δαπάνης των δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.984,59€ με το ΦΠΑ, για το έτος 2013.

4. Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου μετά του αναπληρωτή του στην επιτροπή παραλαβής έργων που το ύψος της δαπάνης των υπερβαίνει το ποσό των 6.984,59€ με το ΦΠΑ, για το έτος 2013.

5. Ανάδειξη των μελών που θα συμμετέχουν στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Θηβαίων για το χρονικό διάστημα από 1/1/2013 μέχρι 31/8/2014.

6. Ανάκληση της υπ’ αριθ. 366/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά τη διαγραφή οφειλών καταναλωτή από τα Τέλη Ύδρευσης.

7. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου Θηβαίων (σχετ. η υπ’ αρθ. 55/2012 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

8. Συγκρότηση επιτροπής για την ονομ…