Νέα – Ανακοινώσεις

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Θήβα : 10-4-2014
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 10404
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
Πληροφορίες : Δ.Τσούγκα
Τηλ. : 22623-50608
FAX .: 22620-27628
Ταχ.Κώδικας : 32200 Π Ρ Ο Σ :

Σας αποστέλλουμε για ενημέρωσή σας την υπ’ αριθ. πρωτ. 10404/10-4-2014 πρόσκληση για την 9η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θηβαίων, η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Παλαιού Δημαρχείου-οδός Πινδάρου & Οιδίποδος, στις 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ του 2014, ημέρα Μ.ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 17:30, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Διόρθωση της υπ’αριθ. 88/2014 απόφασης Δημοτ.Συμβουλίου η οποία αφορούσε την υποβολή 1ης επικαιροποιημένης – τροποποιημένης πρότασης της ενταγμένης πράξης με τίτλο : «Τεχνική βοήθεια για την επιτάχυνση διαδικασίας ωρίμανσης πράξεων του Δήμου Θηβαίων για συγχρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ» και κωδικό MIS : 376271 στο ΕΠ «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013.

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την επιλογή σεναρίου επί της μελέτης ΣΧΟΟΑΠ του Δ.Πλαταιών.

3. Επικαιροποίηση της υπ’αριθ. 142/2010 απόφασης του Δ.Σ. του πρώην Δήμου Θίσβης, για το στάδιο Μελέτης ΣΧΟΟΑΠ Δ.Θίσβης (σχετ. η υπ’αριθ. 17/2014 απόφαση της Επ.Ποιοτ.Ζωής) (θέμα από αναβολή).

4. Λήψη απόφασης για την διεξαγωγή και οργάνωση της εμποροπανήγυρης έτους 2014 .

5. Διάθεση βοσκήσιμων εκτάσεων του Δήμου Θηβαίων στους αιτούντες κτηνοτρόφους, για το έτος 2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 84 του Ν.3852/2010.

6. Έκδοση κανονιστικής απόφασης περί καθορισμού των προστίμων για παραβάσεις του Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου Θηβαίων.

7. Λήψη απόφασης για την Επαναδέσμευση της ιδιοκτησίας Χρυσαλένης συζ. Αποστόλου Βενιζέλου στον Αγ.Βα…