Νέα – Ανακοινώσεις

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου- Τετάρτη 30 Οκτωβρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Θήβα : 25-10-2013
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 31786

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
Πληροφορίες : Δ.Τσούγκα
Τηλ. : 22623-50608
FAX .: 22620-27628
Ταχ.Κώδικας : 32200
Π Ρ Ο Σ :

Σας αποστέλλουμε για ενημέρωσή σας την υπ’ αριθ. πρωτ. 31786/25-10-2013 πρόσκληση για την 30η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θηβαίων, η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Παλαιού Δημαρχείου-οδός Πινδάρου & Οιδίποδος, στις 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ του 2013, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης :
1. 5η τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης- Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Θηβαίων έτους 2013.
2. Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού Δήμου Θηβαίων έτους 2013.
3. Καθορισμός ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού οικ. έτους 2014».
4. Έκφραση γνώμης για την προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων κατά τις Κυριακές στο Δ.Θηβαίων.
5. Ανάκληση της υπ’ αριθ. 59/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη χορήγηση αδειών υπαίθριου στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου τύπου Β’ για το έτος 2013.
6. Έκφραση γνώμης προς τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ.Ελλάδας σχετικά με τον ανώτατο αριθμό χορηγούμενων αδειών υπαίθριου στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου τύπου Α’ και τύπου Β’.
7. Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στον κ. Κοσμά Δημητρίου του Ιωάννη κάτοικο Δ.Ε.Πλαταιών του Δ.Θηβαίων.
8. Λήψη απόφασης για δημιουργία προφίλ του Δήμου Θηβαίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης “facebook”.
9. Αποδοχή της ένταξης της πράξης με τίτλο : «Ολοκλήρωση μελέτης κατάρτισης ΣΧΟΟΑΠ για την γεωγραφική περιφέρεια της ΔΕ Θίσβης του Δήμου Θηβαίων» στο πλαίσιο του ?ξονα Προτεραιότητας 1 «Ολοκλήρωση …