Νέα – Ανακοινώσεις

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου-Δευτέρα 4 Νοεμβρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Θήβα : 23-10-2013
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 31554
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
Πληροφορίες : Δ.Τσούγκα
Τηλ. : 22623-50608
FAX .: 22620-27628
Ταχ.Κώδικας : 32200

Π Ρ Ο Σ :

Σας αποστέλλουμε για ενημέρωσή σας την υπ’ αριθ. πρωτ. 31554/23-10-2013 πρόσκληση σε Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (παλαιό Δημαρχείο- οδός Πινδάρου & Οιδίποδος) την 4η του μηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19:00 για τη συζήτηση και ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2014 (άρθρο 159 του Ν.3463/06 ΚΔΚ).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ. ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ