Νέα – Ανακοινώσεις

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θηβαίων-Τετάρτη 24 Απριλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Θήβα : 19-4-2013
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 10642
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
Πληροφορίες : Δ.Τσούγκα
Τηλ. : 22623-50608
FAX .: 22620-27628
Ταχ.Κώδικας : 32200

Π Ρ Ο Σ :

Σας αποστέλλουμε για ενημέρωσή σας την υπ’ αριθ. πρωτ. 10642/19-4-2013 πρόσκληση για την 10η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θηβαίων, η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Παλαιού Δημαρχείου-οδός Πινδάρου & Οιδίποδος, στις 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ του 2013, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας του διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών ασφάλισης των δημοτικών αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.

2. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας του διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας γάλακτος για τους εργαζόμενους του Δήμου και της ΔΕΥΑΘ.

3. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας του διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες λειτουργίας του ΔΟΘ και της ΔΗΚΕΘ.

4. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμηθειών με απευθείας ανάθεση για τις ανάγκες λειτουργίας του Δήμου.

5. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο : «Βελτίωση τμημάτων Δημοτικών Οδών 2010».

6. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο : «Κατασκευή πεζοδρομίων & ασφαλτόστρωση οδών περί των λόφο Αμφίου».

7. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο : «Αποκατάσταση τμήματος περιτοίχισης Νεκροταφείου Ευαγγελιστή Λουκά».

8. Λήψη απόφασης για την μετατόπιση περιπτέρου που βρίσκεται επί της οδού Πινδάρου (παλιό Νοσοκομείο), μετά από αίτηση της κ. Λιακοπούλου Κων/νας (σχετ. η υπ’…