Νέα – Ανακοινώσεις

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβολίου -Δευτέρα 4 Μαρτίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Θήβα : 28-2-2013
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 5530
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
Πληροφορίες : Δ.Τσούγκα
Τηλ. : 22623-50608
FAX .: 22620-27628
Ταχ.Κώδικας : 32200
Π Ρ Ο Σ :

Σας αποστέλλουμε την υπ’ αριθ. πρωτ. 5530/28-2-2013 πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θηβαίων, η θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων αυτού (Παλαιό Δημαρχείο-οδός Πινδάρου & Οιδίποδος) την 4 του μηνός ΜΑΡΤΙΟΥ του 2013, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 18:30, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης, για ενημέρωσή σας :

1. Έγκριση της υπ’ αριθ. 15/2013 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με την επωνυμία : «Δημοτικός Οργανισμός Θήβας (Δ.Ο.Θ.)» που αφορά την ψήφιση του ετήσιου προγράμματος δράσης του ως άνω ΝΠ για το οικ. έτος 2013.

2. Έγκριση της υπ’ αριθ. 16/2013 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Δημοτικός Οργανισμός Θήβας (Δ.Ο.Θ.)» που αφορά την ψήφιση του προϋπολογισμού του ως άνω ΝΠ οικ.έτους 2013.

3. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και παράταση προθεσμίας για το έργο : «Τουριστική Αξιοποίηση (Ανάπλαση, Διαμόρφωση κ.λ.π, παραλίας Αγ.Ιωάννη Δ.Δ.Θίσβης) Δήμου Θίσβης».

4. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 428/2009 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ιδιοκτησίας Κανελάκη Κων/νου στη θέση «Κουκουβάγια» Αγ.Θεοδώρων, με αγροτική οδό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ. ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ