Νέα – Ανακοινώσεις

Συνεδρίασε το Σ.Ε.Μ. του Δήμου Θηβαίων για τον Προγραμματισμό των Δράσεων του για το 2013.

Την πρώτη του συνεδρίαση πραγματοποίησε το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Θηβαίων, την Πέμπτη 23 Μαΐου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Παλαιού Δημαρχείου, έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου του και Δημοτικού Συμβούλου κ. Γιώργου Σδόνα, με θέμα τον Προγραμματισμό των Δράσεων για το 2013.

Έργο του Σ.Ε.Μ. είναι η καταγραφή και η διερεύνηση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες που κατοικούν μόνιμα στην περιφέρεια του δήμου, για θέματα που αφορούν στην ένταξή τους στην τοπική κοινωνία, στην επαφή τους με τη δημοτική αρχή ή άλλες δημόσιες αρχές, στην υποβολή εισηγήσεων προς το δημοτικό συμβούλιο για την ανάπτυξη τοπικών δράσεων προώθησης της ομαλής κοινωνικής ένταξης των μεταναστών και, εν γένει, στην επίλυση των προβλημάτων που αυτοί αντιμετωπίζουν, ιδίως μέσω της οργάνωσης συμβουλευτικών υπηρεσιών από τις δημοτικές υπηρεσίες, καθώς και στη διοργάνωση σε συνεργασία με τον δήμο, εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής του τοπικού πληθυσμού.

Έργο επίσης του συμβουλίου είναι η συνεργασία ιδίως με το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, το Υπουργείο Παιδείας και δια Βίου Μάθησης, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθώς και με άλλους φορείς για τα θέματα που απασχολούν τους μετανάστες, όπως είναι η εκπαίδευση τους, η ομαλή ενσωμάτωση τους, η πολιτογράφηση κτλ κατά τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Το Σ.Ε.Μ. του Δήμου Θηβαίων αποτελείται από εννέα (9) τακτικά μέλη: τέσσερις (4) Δημοτικοούς Συμβούλους ( 2 της πλειοψηφίας και 2 της μειοψηφίας), έναν (1) εκπρόσωπο του Εργατικού Κέντρου Θήβας, έναν (1) εκπρόσωπο του Δικηγορικού Συλλόγου Θήβας, έναν (1) εκπρόσωπο της Κοινότητας των Πακιστανών, έναν (1) εκπρόσωπο της Κοινότητας των Ινδών και έναν (1) εκπρόσωπο της Κοινότητας των Αλβανών της περιοχής.

Ο Προγραμματισμός Δράσεων του Σ.Ε.Μ. που αποφάσισαν τα μέλη του θα κινηθεί πάνω σε τρεις βασικούς άξονες. Ο πρώτος αφορά την «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ» (κα…