Νεα, Νέα – Ανακοινώσεις

Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στον Δήμο Θηβαίων

Στις 2/10/2023 εντάχθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας η πράξη με τίτλο : «Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στον Δήμο Θηβαίων» με κωδικό ΟΠΣ:6002504 στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027».

Το Κέντρο Συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Θηβαίων σε συνέχεια έγκρισης από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών είναι το πρώτο που λειτούργησε στο πλαίσιο του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» στο Νομό Βοιωτίας και στην ευρύτερη περιοχή την 13η/5/2013. Εδρεύει στο Δήμο Θηβαίων και στεγάζεται σε ιδιόκτητο οίκημα του κτιρίου του Δημαρχείου Θήβας, σε περιοχή που είναι εύκολα προσβάσιμη με μέσα μεταφοράς.

Ο Δήμος Θηβαίων στο πλαίσιο συνέχισης χρηματοδότησης στην νέα περίοδο προγραμματισμού ΕΣΠΑ 2021 – 2027 των δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας, συνεχίζει τη λειτουργία του Κέντρου Συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στον Δήμο καλύπτοντας την ανάγκη παροχής υπηρεσιών άμεσης αρωγής προς τις γυναίκες – θύματα έμφυλης βίας, υλοποιώντας παράλληλα δράσεις πρόληψης και ευαισθητοποίησης κρίσιμης σημασίας για την ανάδειξη του ζητήματος της έμφυλης βίας όλων των μορφών σε τοπικό επίπεδο.

Άμεσα ωφελούμενες είναι:

  • Γυναίκες θύματα έμφυλης βίας (π.χ. ενδο-οικογενειακής κακοποίησης, βιασμού ή απόπειρα βιασμού, πορνείας ή trafficking, σεξουαλικής παρενόχλησης κ.λπ.).
  • Γυναίκες που υφίστανται ή έχουν υποστεί οποιαδήποτε μορφή έμφυλης βίας (π.χ. ψυχολογική, συναισθηματική, λεκτική, σωματική, σεξουαλική κακοποίηση, οικονομική, κοινωνικό έλεγχο κ.λπ.).
  • Γυναίκες θύματα πολλαπλών διακρίσεων (π.χ. μετανάστριες, πρόσφυγες, ΑμεΑ, άνεργες, μονογονείς κ.λπ.).

Στα Συμβουλευτικά Κέντρα μπορούν να απευθύνονται γυναίκες και άνδρες πολίτες, καθώς και φορείς κατόπιν συνεννόησης, προκειμένου να πληροφορηθούν για θέματα σχετικά με την ισότητα των φύλων, την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας ή/και πολλαπλών διακρίσεων κατά των γυναικών.

Οι ενδιαφερόμενες/οι  μπορούν να απευθύνονται στον χώρο κυρίας χρήσης στην πρώτη στάθμη του κτιρίου του Δημαρχείου Θήβας (Κύπρου 3, Θήβα), από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 08:00 – 16:00.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2262089574, 2262089576 (Υπεύθυνες : κα Ζαχαρούλα Κυριακάκη, κα  Μαρία Μελετίου και κα Δανάη Γκίκα).

8-2-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ_ΕΝΤΑΞΗ ΚΣ