Νέα – Ανακοινώσεις

Συνάντηση στελεχών της ενταγμένης στο ΕΠ Στερεά Ελλάδα 2014-2020 πράξης με τίτλο “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θηβαίων”, με ΜΙS:5002825, με τα στελέχη της Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Θηβαίων

Περισσότερα εδώ