Νέα – Ανακοινώσεις

Συνάντηση στελεχών της ενταγμένης στο ΕΠ Στερεά Ελλάδα 2014-2020 πράξης με τίτλο “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θηβαίων”, με ΜΙS:5002825, με τα στελέχη του Γραφείου Στήριξης ΡΟΜΑ και ευπαθών ομάδων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρισης Θήβας (ΔΗΚΕΘ)

Περισσότερα εδώ