Νέα – Ανακοινώσεις

Συνάντηση στελεχών της ενταγμένης στο ΕΠ Στερεά Ελλάδα 2014-2020 πράξης με τίτλο “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θηβαίων”, με ΜΙS:5002825, με τα στελέχη του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Θηβαίων

Περισσότερα εδώ