Νέα – Ανακοινώσεις

Συνάντηση εργασίας των στελεχών της ενταγμένης στο ΕΠ “Στερεά Ελλάδα 2014-2020” πράξης με τίτλο : “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θηβαίων”, με MIS:5002825, με στελέχη του Κέντρου Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ) Θήβας.

Δείτε εδώ το δελτίο τύπου