Τα Νέα του Δήμου

Συνάντηση Δημάρχου Θηβαίων με τις Πρυτανικές Αρχές του Γεωπονικού Πανεπιστημίου για το Τμήμα της Θήβας

Με τον Αντιπρύτανη κ. Ιορδάνη Χατζηπαυλίδη και τον Κοσμήτορα κ. Κων/νο Τσιμπούκα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών συναντήθηκε ο Δήμαρχος Θηβαίων κ. Γιώργος Αναστασίου, τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου, στο Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού του Πανεπιστημίου στη Θήβα.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, επίσης, Πρόεδρος κ. Αντώνης Ρεζίτης και ο Αν. Πρόεδρος κ. Παναγιώτης Ρεκλείτης του Τμήματος, ο καθηγητής κ. Παναγιώτης Τριβέλλας, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας κ.Αναστάσιος Καμούτσης, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Γιώργος Παπασπύρου και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σταμάτης Καλαμιώτης.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η γνωριμία με τις νέες Πρυτανικές Αρχές και η επικαιροποίηση της συνεργασίας του Δήμου με το Τμήμα, που πλέον είναι Πανεπιστημιακό. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, επιβεβαιώθηκε από τον Δήμαρχο η πρόθεσή του Δήμου να συμβάλει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, σε ζητήματα που έχουν σχέση με τις κτιριακές υποδομές, την καθαριότητα του αύλειου χώρου, την ασφαλή προσβασιμότητα των φοιτητών, την εύρεση κατοικιών προς ενοικίαση για τους φοιτητές, την προβολή και γνωστοποίηση της λειτουργίας του Πανεπιστημιακού Τμήματος στη Θήβα. Τέλος, επισημάνθηκε η επιθυμία για υλοποίηση κοινών δράσεων όπως εκδηλώσεις, ημερίδες, συνέδρια κα.

Λίγα λόγια για το Τμήμα:

Το Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων & Συστημάτων Εφοδιασμού (ΔιΓΕΣΕ) με πενταετές πρόγραμμα σπουδών, δημιουργήθηκε το 2019 στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με έδρα τη Θήβα (με τον Ν. 4589/2019), προσφέροντας δυνατότητα επιλογής σε δύο ειδικότητες:

(α) Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων (Agribusiness) και
(β) Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Supply Chain Management).

Αποτελεί μετεξέλιξη του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (ΔΣΕ, τετραετές πρόγραμμα σπουδών, πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας) διευρύνοντας το παρεχόμενο ερευνητικό και εκπαιδευτικό έργο. Το πρώην Τμήμα ΔΣΕ παρουσίαζε υψηλή δυναμική καθώς πρόσφατα είχε χαρακτηριστεί ως ένα από τα πέντε Τμήματα ΑΕΙ με την υψηλότερη απορρόφηση στην αγορά εργασίας. Επίσης, το Τμήμα ΔΣΕ είχε αξιολογηθεί από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες με θετικά αποτελέσματα μέσω των διαδικασιών της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Α.ΔΙ.Π. (Φεβρουάριος, 2014).

Φέτος εισήχθησαν στο Τμήμα 270 νέοι Φοιτητές, ενώ συνολικά αριθμεί περί τους 2.100.