Τα Νέα του Δήμου

Συνάντηση Δημάρχου Θηβαίων με τα στελέχη του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Θηβαίων

Ο Δήμαρχος Θηβαίων κ. Γιώργος Αναστασίου συναντήθηκε με τα στελέχη του Συμβουλευτικού Κέντρου Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας, τη Νομικό κα Μάρω Μελετίου , την Κοινωνιολόγο κα Χαρούλα Κυριακάκη και την Ψυχολόγο κα Ειρήνη Βουνάτσου προκειμένου να ενημερωθεί σχετικά με τα πεπραγμένα του Κέντρου από την έναρξη της λειτουργίας του, το σχεδιασμό των επικείμενων δράσεων ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και δικτύωσης, για τα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία αναφορικά με τις ομάδες-στόχους και το επικαιροποιημένο νομικό πλαίσιο που αφορά την έμφυλη βία.

Ο κ. Δήμαρχος εξέφρασε τη στήριξή του προς τα στελέχη του Κέντρου, σε ηθικό και υλικό επίπεδο και τις συνεχάρη για τις ποιοτικές συμβουλευτικές υπηρεσίες που προσφέρουν στις γυναίκες που επισκέπτονται το Κέντρο.
Στο Συμβουλευτικό Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Θηβαίων παρέχονται νομική πληροφόρηση, ψυχοκοινωνική στήριξη, εργασιακή συμβουλευτική και υπηρεσίες παραπομπής σε ξενώνες φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών. Το Κέντρο ανήκει στο Δίκτυο Δομών της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων και υλοποιείται μέσω ΕΣΠΑ, ενταγμένο στην πράξη με τίτλο: «Ανάπτυξη Δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων βίας σε Τοπικό Επίπεδο» του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», ενώ από 02/12/2016 συνεχίζει να χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  «Στερεά Ελλάδα 2014-2020». Οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι δωρεάν.