Νέα – Ανακοινώσεις

Συνάντηση Δημάρχου Θηβαίων με Διευθυντές Σχολικών Μονάδων

Την καθιερωμένη ετήσια συνάντηση με τους Διευθυντές των πενήντα πέντε (55) Σχολικών Μονάδων του Δήμου Θηβαίων πραγματοποίησε, την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, ο Δήμαρχος Θηβαίων κ. Σπύρος Νικολάου, στα πλαίσια της ενημέρωσης για θέματα που αφορούν τη λειτουργία τους για το νέο έτος.
Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο αρμόδιος για θέματα παιδείας Αντιδήμαρχος κ. Κίτσος Σπ., οι Πρόεδροι των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας κ. Γιαννίκας Δ. και κ. Χαρέμης Κ. αντίστοιχα και ο Διευθυντής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας κ. Γκάρτζιος Γ.
Ο κ. Δήμαρχος αρχικά ενημέρωσε τους Διευθυντές και Προϊστάμενους των Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων σχετικά με τις χρηματοδοτήσεις από το αρμόδιο υπουργείο για τις λειτουργικές δαπάνες και τις συντηρήσεις των σχολείων για το έτος 2015, που έχουν διατεθεί.
Στη συνέχεια τους ζήτησε ο προγραμματισμός των δαπανών για λειτουργικές ανάγκες και συντηρήσεις των σχολικών μονάδων να είναι όσο το δυνατόν σύμφωνος με τον Π/Υ της κάθε σχολικής μονάδας και εντός των πλαισίων των περιορισμένων οικονομικών δυνατοτήτων.

Επεσήμανε δε ότι, όπως κάθε χρόνο, προτεραιότητα έχουν η θέρμανση, η ασφάλεια, τα θέματα υγιεινής, η γραφική ύλη και η συντήρηση των εσωτερικών χώρων των σχολείων, τονίζοντας ότι με την ορθολογική διαχείριση και και την αγαστή συνεργασία δεν θα προκύψουν προβλήματα.

Τέλος, ενημέρωσε τους Διευθυντές για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2014-2020, δράσεις του οποίου αφορούν και έργα κατασκευής, βελτίωσης, επέκτασης και εκσυχρονισμού των υποδομών προσχολικής και σχολικής παιδείας (α/βαθμιας – β/βαθμιας) καθώς και ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτιρίων, στις οποίες στοχεύει ο Δήμος προκειμένου να εντάξει κτίρια ιδιοκτησίας του, ζητώντας από τους Διευθυντές συνεργασία και υποβολή σχετικών αιτημάτων.

Τα ειδικότερα θέματα που απασχολούν την κάθε σχολική μονάδα θα εξετασθούν από τις αρμόδιες Σχολικές Επιτροπές, την Επιτ…