Νέα – Ανακοινώσεις

Συμμετοχή των στελεχών της ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» πράξης με τίτλο : «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θηβαίων», με MIS:5002825, σε ομιλία στα γραφεία της ΧΕΝ Θήβας

Δείτε εδώ την ανακοίνωση του Δήμου

Δείτε εδώ την ανακοίνωση της ΧΕΝ