Νέα – Ανακοινώσεις

Συμμετοχή των στελεχών της ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Στερεά Ελλάδα 2014-2020” πράξης με τίτλο : “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θηβαίων”, με MIS:5002825, σε ομιλία στα γραφεία της ΧΕΝ Θήβας

Δείτε εδώ την ανακοίνωση του Δήμου

Δείτε εδώ την ανακοίνωση της ΧΕΝ