Νέα – Ανακοινώσεις

Συμμετοχή των στελεχών της ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» πράξης με τίτλο: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θηβαίων», με MIS:5002825, σε ομιλία που διοργανώθηκε από την Τοπική Μονάδα Υγείας Θήβας (ΤΟΜΥ) και το Κέντρο Υγείας Δήμου Θηβαίων.

Συμμετοχή των στελεχών της ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» πράξης με τίτλο: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θηβαίων», με MIS:5002825, σε ομιλία που διοργανώθηκε από την Τοπική Μονάδα Υγείας Θήβας (ΤΟΜΥ) και το Κέντρο Υγείας Δήμου Θηβαίων.

Τα στελέχη της ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» πράξης με τίτλο : «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θηβαίων με λειτουργία Παραρτήματος Κέντρου Ένταξης Μεταναστών», με MIS:5002825 στο πλαίσιο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του ευρύτερου κοινού, πραγματοποίησαν ομιλία με θέμα «Σχεδία υπέρ της Ζωής» ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Αυτοκτονίας. Η ομιλία πραγματοποιήθηκε στο χώρο του ΚΑΠΗ του Δήμου Θηβαίων, την Δευτέρα 10/09/2018, ώρα 10:30.
Είχε ως στόχο στην ανάδειξη της αυτοκτονίας ως φαινόμενο, τα ερωτήματα τα οποία γεννιούνται γύρω από τη πράξη αυτή, καθώς επίσης και τις κοινωνικές και ψυχολογικές επεκτάσεις που μπορεί να έχει το συγκεκριμένο φαινόμενο. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόληψη κατά την περίοδο της παιδικής και εφηβικής ηλικίας.

Στην ομιλία χαιρέτησαν η Επισκέπτρια Υγείας του Κέντρου Υγείας Δήμου Θηβαίων, η Επισκέπτρια Υγείας της Τοπικής Μονάδας Υγείας Θήβας και η Ψυχολόγος του Κέντρου Κοινότητας.