Νέα – Ανακοινώσεις

Συμμετοχή του Δήμου Θηβαίων στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Παιδειατροφή»

Ο Δήμος Θηβαίων έπειτα από την υπογραφή σχετικού μνημονίου συνεργασίας, με την εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων NOSTOUS (υπεύθυνη για την προώθηση του προγράμματος στην Ελλάδα), συμμετέχει στο Πρόγραμμα Πρόληψης Παιδικής Παχυσαρκίας.
Το πρόγραμμα ΠΑΙΔΕΙΑΤΡΟΦΗ έχει ως στόχο την πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας και των ασθενειών που προκαλεί στους μελλοντικούς ενήλικες.
Πρόκειται για μια παιδαγωγική μέθοδο, στηριγμένη στην εκμάθηση με βάση την συγκεκριμένη εμπειρία, την ταύτιση ορίων που θέτουν οι γονείς και την επανάληψη μηνυμάτων – κλειδιών που στοχεύουν να λαμβάνονται οι σωστές αποφάσεις μέσα στην οικογένεια σε σχέση με την διατροφή.
Μέσα από το πρόγραμμα γίνεται προσπάθεια πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης της οικογένειας σε σχέση με τους τρόπους υγιεινής διατροφής και άσκησης και δίνονται οδηγίες διατροφής με σκοπό να βοηθηθούν οι οικογένειες να αλλάξουν σε βάθος και διάρκεια τον τρόπο ζωής τους.
Για την απρόσκοπτη υλοποίηση του προγράμματος ορίστηκε η αρμόδια τοπική ομάδα η οποία αποτελείται από υπάλληλο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Θήβας (τοπικός υπεύθυνος του προγράμματος), Διαιτολόγο και Ιατρό, οι οποίοι συμμετείχαν σε εκπαιδευτικό σεμινάριο με σκοπό την πλήρη ενημέρωσή τους σχετικά με το συντονισμό των δράσεων που πρόκειται να πραγματοποιηθούν καθώς την εφαρμογή των προληπτικών ενεργειών που θα διενεργούνται στα πλαίσια του προγράμματος.
Πλήρης ενημέρωση για τους στόχους και τη σημασία του προγράμματος έκανε την Μ. Τετάρτη 31 Μαρτίου ο Δήμαρχος Θηβαίων κ. Νικόλαος Σβίγγος όπου μαζί με τους συνεργάτες και τον Πρόεδρο της ΔΗΚΕΘ ενημέρωσαν για τις εκδηλώσεις που πρόκειται να ακολουθήσουν καθώς και για τους στόχους του προγράμματος πρόληψης της παιδικής παχυσαρκίας.
Ο Δήμαρχος Θηβαίων κ. Σβίγγος είπε: «Στην προσπάθεια αντιμετώπισης της παιδικής παχυσαρκίας το Ευρωπαϊκό Δίκτυο το οποίο λειτουργεί από το 2008 και έχει αναπτύξει δραστηριότητα σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, συνεργάστηκε σ…