Νέα – Ανακοινώσεις

Συμμετοχή της Νομικού, της ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» πράξης με τίτλο: «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Θηβαίων» (MIS:5000935),στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιών – Μαιευτών στην Αθήνα.

Δείτε εδώ το δελτίο τύπου