Νέα – Ανακοινώσεις

Συμμετοχή σε ομιλία στα γραφεία της ΧΕΝ Θήβας των στελεχών της ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Στερεά Ελλάδα 2014-2020” πράξης με τίτλο: “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θηβαίων”, με MIS:5002825.

Περισσότερα εδώ