Τα Νέα του Δήμου

Συμμετοχή Δημάρχου Θηβαίων στη σύσκεψη για την Οιδίπους Πολιτιστική Διαδρομή Στερεάς Ελλάδας

Στην ευρεία σύσκεψη, που πραγματοποιήθηκε στη Λαμία, με θέμα το Σχέδιο Δράσης για την «Πολιτιστική, Περιβαλλοντική, Τουριστική Διαδρομή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας- Οιδίπους», συμμετείχε ο Δήμαρχος Θηβαίων κ. Γιώργος Αναστασίου.

Τη σύσκεψη συντόνισε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός και συμμετείχαν ο Πρόεδρος του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ κ. Σταύρος Μπένος, στελέχη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, των Δήμων, του Υπουργείου Πολιτισμού και του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης παρουσιάστηκε από τους μελετητές του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ η μελέτη σήμανσης και καταγραφής των διαδρομών και των κόμβων της «Οιδίπους» (μεταξύ των οποίων είναι και η Θήβα), πάνω στην οποία οικοδομούνται τα κεφάλαια της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) «Πολιτιστική, Περιβαλλοντική, Τουριστική Διαδρομή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». Ακόμη, παρουσιάστηκε η ιστοσελίδα της διαδρομής και των ψηφιακών εφαρμογών.

Επιπλέον, έγινε παραγωγική συζήτηση για τις αναγκαίες παρεμβάσεις προσβασιμότητας σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία, σε αστικά κέντρα που θα αναδείξουν περαιτέρω τον πολιτιστικό πλούτο της Περιφέρειας και θα αναβαθμίσουν τους χώρους, κάνοντάς τους λειτουργικούς στον επισκέπτη.

Θυμίζουμε ότι με απόφαση του Περιφερειάρχη, εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020 το Σχέδιο Δράσης για την «Πολιτιστική, Περιβαλλοντική, Τουριστική Διαδρομή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», προϋπολογισμού 2.500.000,00 €. Η αξιοποίηση της ΟΧΕ θα οικοδομήσει ένα ισχυρό και ευρύ δίκτυο θέσεων και διαδρομών πολιτιστικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος σε όλη την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Στο δίκτυο αυτό, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε αναγνωρισμένους προορισμούς, όπως είναι τα μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και οι Εθνικοί Δρυμοί, καθώς και οι σημαντικές πολιτιστικές υποδομές που έχουν δημιουργηθεί στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας την τελευταία δεκαετία. Επιπλέον, περιλαμβάνονται όσες παρεμβάσεις υλοποιούνται ήδη στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα» 2014 – 2020.