Νέα – Ανακοινώσεις

Συγκέντρωση τροφίμων εν όψει Πάσχα για την ενταγμένη πράξη: «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Θηβαίων», στο ΕΠ «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» με MIS:5002166

Συγκέντρωση τροφίμων εν όψει Πάσχα
για την ενταγμένη πράξη: «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Θηβαίων», στο ΕΠ «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» με MIS:5002166

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δήμος Θηβαίων, εν όψει των Αγίων Ημερών του Πάσχα, προγραμματίζει να υλοποιήσει μεγάλη διανομή τροφίμων για τις 326 οικογένειες συμπολιτών μας, που εξυπηρετούνται από την ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» πράξη με τίτλο: «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών : Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Θηβαίων», με MIS:5002166.

Οι προμήθειες των τροφίμων του Παντοπωλείου καλύπτονται αποκλειστικά από χορηγίες και δωρεές πολιτών, φορέων- συλλόγων, σχολείων, εταιρειών και επιχειρήσεων, χωρίς τις οποίες δεν θα ήταν εφικτή η υλοποίηση του εν λόγω κοινωνικού έργου.

Για αυτό το λόγο απευθύνουμε ΚΑΛΕΣΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ προς όλους τους πολίτες προκειμένου να ενισχυθούν τα ΚΑΛΑΘΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (μακράς διάρκειας που δεν χρειάζονται ψυγείο), που φέρουν την ένδειξη του Παντοπωλείου, τα οποία έχουν τοποθετηθεί στα ακόλουθα σημεία:

Στο super market ΓΑΛΑΞΙΑΣ
Στο super market ΜΥ ΜΑΡΚΕΤ
Στα σχολεία :
– 1ο Νηπιαγωγείο Θήβας,
– 2ο Νηπιαγωγείο Θήβας,
– 3ο Νηπιαγωγείο Θήβας,
– 4ο Νηπιαγωγείο Θήβας,
– 5ο Νηπιαγωγείο Θήβας,
– 6ο Νηπιαγωγείο Θήβας,
– 7ο Νηπιαγωγείο Θήβας,
– 8ο Νηπιαγωγείο Θήβας,
– 9ο Νηπιαγωγείο Θήβας,
– 1o Δημοτικό Θήβας,
– 2ο Δημοτικό Θήβας,
– 3ο Δημοτικό Θήβας,
– 4ο Δημοτικό Θήβας,
– 5ο Δημοτικό Θήβας,
– 6ο Δημοτικό Θήβας,
– 7ο Δημοτικό Θήβας,
– 8ο Δημοτικό Θήβας,…