Νέα – Ανακοινώσεις, Τα Νέα του Δήμου

Στρατηγικός Σχεδιασμός Ανάδειξης του Πολιτιστικού Αποθέματος της Θήβας – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Η Θήβα αποτελεί μια πόλη με αξιόλογο πολιτιστικό κεφάλαιο, με ισχυρούς μύθους γύρω από το όνομά της και με πλεονεκτική γεωγραφική θέση, κοντά στη μητροπολιτική περιφέρεια της Αττικής και στους μεγάλους οδικούς άξονες. Μέσω του Στρατηγικού Σχεδιασμού επιδιώκεται η ενίσχυση και προβολή της Ιδιαίτερης Ταυτότητας της πόλης, με ταυτόχρονη ενίσχυση της ελκυστικότητάς της για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΘΗΒΑΣ