Νέα – Ανακοινώσεις

Στο συνέδριο της ΚΕΔΕ για την «Έξυπνη Πόλη στην υπηρεσία του πολίτη» ο Δήμαρχος Θηβαίων

Το συνέδριο της ΚΕΔΕ στη Λάρισα με θέμα «Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση του Πολίτη με Διαφάνεια σε μια Έξυπνη Πόλη – 5η Προγραμματική Περίοδος 2014-2020», παρακολούθησαν ο Δήμαρχος Θηβαίων κ. Σπύρος Νικολάου, η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Ανάπτυξης -Προγραμματισμού -Οργάνωσης και Πληροφορικής κα Παπαθανασίου Χαρά και η κα. Μαρία Φουστανελλά.

Στο συνέδριο οι εισηγητές και οι σύνεδροι επιχείρησαν να απαντήσουν σε μία σειρά από ερωτήματα που αφορούσαν στον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των δήμων και γενικότερα της δημόσιας διοίκησης μέσα από τη χρήση εργαλείων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, κατέγραψαν την υφιστάμενη κατάσταση και διατύπωσαν τους προβληματισμούς τους ως προς τους τρόπους που μπορεί να λειτουργήσει μια «έξυπνη πόλη».

Στο πλαίσιο των εργασιών παρουσιάστηκε και αξιολογήθηκε η υφιστάμενη κατάσταση των δήμων σε θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ενώ παρουσιάστηκαν οι βέλτιστες πρακτικές και τα επιχειρησιακά προγράμματα «Ψηφιακή Σύγκλιση» και «Διοικητική Μεταρρύθμιση» για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Μεταξύ άλλων επισημάνθηκε ότι «οι τόποι που επιτυχημένα υιοθετούν το όραμα του smart έχουν ισχυρό οικονομικό και κοινωνικό υπόβαθρο και δημιουργούν με αυτό τον τρόπο ένα αποτελεσματικό οικοσύστημα γνώσης και καινοτομίας, με επίδραση σε όλους τους τομείς της ζωής των πολιτών τους».