Νέα – Ανακοινώσεις

Στο ΕΣΠΑ ο πεζόδρομος της οδού Επαμεινώνδα

Υπεγράφει από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Κλέαρχο Περγαντά η απόφαση ένταξης του έργου «Ανάπλαση του πεζόδρομου της οδού Επαμεινώνδα Δήμου Θηβαίων», επιλέξιμου προϋπολογισμού 2.280.000 €.

Η ανάπλαση περιλαμβάνει την οδό Επαμεινώνδα καθώς και κάθετους δρόμους με στόχο την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της περιοχής. Κατά το σχεδιασμό έχει ληφθεί υπόψη η ενσωμάτωση βιοκλιματικών παραμέτρων για τη βελτίωση τοπικά του μικροκλίματος του αστικού χώρου και του αισθήματος της θερμικής άνεσης των περιπατητών, η δυνατότητα εξυπηρέτησης ατόμων με περιορισμένες κινητικές δυνατότητες, η κίνηση και στάθμευση των οχημάτων, καθώς και η εξυπηρέτηση της εμπορικής δραστηριότητας της περιοχής. Παράλληλα με τις αισθητικές κατασκευές θα κατασκευαστούν και δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης ομβρίων, ενώ παράλληλα θα γίνει υπογειοποίηση των δικτύων της ΔΕΗ.

Οι ενέργειες που θα ακολουθήσουν από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Θηβαίων είναι οι εξής:

• Σύνταξη διακήρυξης και λοιπών τευχών δημοπράτησης του έργου
• Προέγκριση τευχών δημοπράτησης από τη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας
• Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού
• Δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης του έργου στις εφημερίδες
• Διαγωνισμός για την ανάδειξη μειοδότη αναδόχου
• Κατακύρωση του αποτελέσματος-ανάδειξη αναδόχου
• Υπογραφή σύμβασης έργου

Με βάση τις εκτιμήσεις της Τεχνική Υπηρεσίας του Δήμου και εφόσον δεν προκύψουν σοβαρά προβλήματα καθυστερήσεων (ενστάσεις κ.τ.λ.), το έργο θα μπορέσει να ξεκινήσει σε 4-6 μήνες.