Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί, Νεα, Νέα – Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις-Διακηρύξεις-Προμήθειες-Υπηρεσίες, Προσλήψεις προσωπικού

ΣΟΧ 3/2024 Πρόσληψη (2) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Συνοδών Απορριμματοφόρων και (1) ατόμου ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων, με σύμβαση ΙΔΟΧ διάρκειας (8) μηνών

Πρόσληψη (2) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Συνοδών Απορριμματοφόρων και (1) ατόμου ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων, με σύμβαση ΙΔΟΧ διάρκειας (8) μηνών.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 12/7/2024 έως 22/7/2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ (17

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ (3)