Τα Νέα του Δήμου

Σε παρεμβάσεις αποκατάστασης φθαρμένων πινακίδων οδικής σήμανσης προχωρά σταδιακά ο Δήμος Θηβαίων

 

Στο πλαίσιο της προσπάθειας της Δημοτικής Αρχής Δήμου Θηβαίων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, η Τεχνική Υπηρεσία, αφού πραγματοποίησε καταγραφή των φθαρμένων ή κατεστραμμένων πινακίδων σήμανσης στην πόλη των Θηβών, προχωρά σταδιακά σε παρεμβάσεις αποκατάστασης αυτών.

Ειδικότερα, παρατηρήθηκε ότι οι περισσότερες πινακίδες στην πόλη είτε φέρουν διαφημιστικά αυτοκόλλητα πάνω τους, είτε έχουν λυγίσει μετά από πίεση, με αποτέλεσμα να μην είναι εμφανής η σήμανση και να τίθεται σε κίνδυνο η ζωή συνανθρώπων μας, οδηγών και πεζών.

Ο Δήμος Θηβαίων καταδικάζει τις ανωτέρω ενέργειες βανδαλισμού της οδικής σήμανσης. Θα συνεχίσει δε τις σταδιακές παρεμβάσεις αποκατάστασης με γνώμονα την ασφάλεια της οδικής κυκλοφορίας αλλά και τη βελτίωση της εικόνας της πόλης.

Παρακαλούνται όμως οι πολίτες να δείχνουν τον απαιτούμενο σεβασμό και πολιτισμό τόσο στον συνάνθρωπό τους όσο και στην πόλη που ζουν και εργάζονται και να μην προβαίνουν σε πράξεις που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή συνανθρώπων τους.

 

 

Πριν τον καθαρισμό

Μετά τον καθαρισμό