Νέα – Ανακοινώσεις

Σε διαβούλευση για 15 ημέρες το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης για την ανάπτυξη του Δήμου Θηβαίων

Σε διαβούλευση τίθεται από σήμερα και για 15 ημέρες το 3ο παραδοτέο του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης (ΣΟΑΠ) στη Θήβα, προκειμένου φορείς και δημότες να συναποφασίσουν ένα κοινό πλαίσιο δράσης, το οποίο θα μπορούσε να δώσει απάντηση σε σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες, που συνδέονται με τα τεχνικά έργα και τη γενικότερη κοινωνική, οικονομική, περιβαλλοντική και πολιτισμική αναζωογόνηση της πόλης.

Το ΣΟΑΠ είναι μια αναλυτική μελέτη μέσα από την οποία επιχειρείται να δοθούν συγκεκριμένες κατευθύνσεις σε έργα, σχεδιασμούς και αναπτυξιακές παρεμβάσεις. Με την έγκριση του ΣΟΑΠ ο Δήμος Θηβαίων θα έχει στα χέρια του ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό πλαίσιο το οποίο και θα αξιοποιήσει.

Η κεντρική ιδέα του ΣΟΑΠ Θήβας είναι όχι απλώς η επαναφορά σε μια αποδεκτή προ-κρίσης κατάσταση, δεδομένου ότι πολλά και σοβαρά προβλήματα προϋπήρχαν αυτής, αλλά ο επαναπροσδιορισμός της Θήβας ως μιας έξυπνης και βιώσιμης πόλης με ταυτότητα, εξωστρέφεια και δυναμισμό. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη σημασία έχουν ο…