Νέα – Ανακοινώσεις

Σήμερα ξεκινούν οι εργασίες σύνδεσης δικτύου φυσικού αερίου από τη ΔΕΔΑ

Σας ενημερώνουμε ότι στo πλαίσιo του Έργου της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡHΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΔΕΔΑ), ανάδοχος του οποίου είναι η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΕΚΑΛ Α.Ε. – SEC, θα πραγματοποιηθούν εκσκαφές για τις εργασίες σύνδεσης δικτύου φυσικού αερίου στη Θήβα στις οδούς Δημοκρίτου, Επαμεινώνδα , Αντιγόνης, Οιδίποδος , Σκουρτανιώτου και όλες οι λοιπές οδοί που είναι τονισμένες με κόκκινο χρώμα στην οριζοντιογραφία. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 23.01.2023.

Δείτε εδώ ολόκληρη την ανακοίνωση της αναδόχου εταιρείας:  658 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΘΗΒΑΙΩΝ Δ69-01 20.01.23