Νέα – Ανακοινώσεις

Σήμερα η ειδική συνεδρίαση του Δ.Σ. για τη συζήτηση και ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
Θήβα : 23-10-2013
Αριθμ. Πρωτ. : 31554
Βαθμός προτεραιότητας : ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ : Αποδέκτες
(όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : 1) Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων
Δήμου Θηβαίων
2) Πρακτικογράφο Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (?ρθρο 67 Ν.3852/10).

Καλείστε να προσέλθετε σε Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (παλαιό Δημαρχείο- οδός Πινδάρου & Οιδίποδος) την 4η του μηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19:00 για τη συζήτηση και ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2014 (άρθρο 159 του Ν.3463/06 ΚΔΚ).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ.ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ

Αποδέκτες Πίνακα Διανομής :
ΔΗΜΑΡΧΟ ΘΗΒΑΙΩΝ κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ.
1. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ
2. ΓΙΑΝΝΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ
3. ΔΡΕΝΙΟ ΣΩΤΗΡΙΟ
4. ΖΕΡΙΚΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
5. ΚΟΝΤΟΥ ΙΟΥΛΙΑ
6. ΚΟΥΝΤΟΥΠΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ
7. ΜΙΧΑ ΠΕΤΡΟ
8. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ
9. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
10. ΠΕΤΡΑΙΝΑ ΗΛΙΑ
11. ΣΔΟΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟ
12. ΣΤΑΪΚΟ ΑΛΕΚΟ
13. ΣΤΡΑΤΕΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟ
14. ΣΚΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ
15. ΤΣΑΡΑΜΠΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
16. ΤΣΙΤΡΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ
17. ΦΙΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ
18. ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗ ΑΝΔΡΕΑ
19. ΧΑΤΖΙΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
20. ΣΒΙΓΓΟ ΝΙΚΟΛΑΟ
21. ΒΕΝΙΖΕΛΟ ΚΩΝ/ΝΟ
22. ΒΕΝΙΖΕΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
23. ΖΩΓΡΑΦΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ
24. ΚΕΦΑΛΑ ΚΩΝ/ΝΟ
25. ΜΠΑΤΣΟΥΛΗ ΔΗΜ.-ΠΑΝ.
26. ΝΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
27. ΝΟΚΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ
28. ΧΑΛΒΑΤΖΗ ΣΤΑΜΑΤΗ
29. ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
30. ΣΚΟΥΜΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ
31. ΤΟΥΛΟΥΜΑΚΟ ΑΝΤΩΝΙΟ
32. ΚΟΛΙΓΙΑΝΝΗ ΛΑΖΑΡΟ