Τα Νέα του Δήμου

Πώς θα μειώσουμε τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Η πρόληψη δημιουργίας Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού(ΑΗΗΕ) και η ευαισθητοποίηση των πολιτών για την επαναχρησιμοποίησή τους αποτελεί τον βασικό στόχο του έργου LIFE RE-WEEE. Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, πραγματοποιήθηκαν δράσεις με σκοπό τη δημιουργία κουλτούρας πρόληψης παραγωγής αποβλήτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

Για τον λόγο αυτό, μεταξύ άλλων δράσεων, αναπτύχθηκαν οδηγοί για τους πολίτες με συμβουλές επέκτασης του χρόνου ζωής των συσκευών τους, καθώς και τρόπους επισκευής τους σε περίπτωση απλών βλαβών. Στους οδηγούς, οι πολίτες θα βρουν και χρήσιμες συμβουλές και βήματα επιδιόρθωσης του ΗΗΕ για την αντιμετώπιση εύκολων και συνηθισμένων βλαβών των μικροσυσκευών που έχουν τα νοικοκυριά.

Για την ανακύκλωση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, οι δημότες μπορούν να απευθύνονται στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων(ΧΥΤΑ) Θηβών (τηλ. 22620-22402), όπου υπάρχει ειδικό κοντέινερ ανακύκλωσης ΑΗΗΕ.

Οι οδηγοί είναι διαθέσιμοι στους παρακάτω συνδέσμους:

Οδηγός ορθών πρακτικών και πρόληψης παραγωγής ΑΗΗΕ

Συνοπτικός Οδηγός Επισκευών Κατ’ Οίκον για Ηλεκτρικές Μικροσυσκευές

Συνοπτικός Οδηγός Επισκευών Κατ’ Οίκον για Ηλεκτρονικές Συσκευές

 

 

Ο Δήμαρχος Θηβαίων,
Γεώργιος Αναστασίου