Νέα – Ανακοινώσεις

Πρόσκληση 2ης σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας- Τρίτη 27 Μαρτίου 2012 και ώρα 13.30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Θήβα : 20/03/2012
Αριθ. Πρωτ.: 6948/20-03-12
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Δ/νση : Κύπρου 3
Ταχ.Κώδικας :32200
Τηλέφωνο :2262350603
Fax : 22620-27628

Συνεδρίαση: 2η

ΠΡΟΣ : ( Όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας»
(Δ4/86/11-12-1987 Υπ. Απ.)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 27η Μαρτίου 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30 για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΣΤΙΣ 27-03-2012 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 6948/20-03-2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θέμα 1ο :Σκοπιμότητα και δυνατότητα απαλλοτρίωσης ακινήτου στα Ο.Τ. 5,15,77,78 στη Θήβα.
Εισηγητής

Θέμα 2ο Διάθεση Πίστωσης 20.000 € από ΣΑΤΑ για το ΕΠΑΛ Θήβας
Εισηγητής

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Φίλο Γεώργιο Εκπρόσωπος Δευτ/θμιας Εκπαίδευσης
2. Σταύρο Σταύρου Εκπρόσωπος Πρωτ/θμιας Εκπαίδευσης
3. Χαρέμης Κων/νος Εκπρόσωπος Ε.Λ.Μ.Έ.
4. Γκιζίλη Σταυρούλα Ένωση Γονέων
5. Κουτσοβασίλη Όλγα Εκπρόσωπος Συλλόγου Δασκάλων
6. Γκούμας Δημήτριος Εκπρόσωπος Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θήβας
7. Χαρατσής Χρήστος Εκπρόσωπος Ομοσπ. Επ/τιών Β/χνων