Νέα – Ανακοινώσεις

Πρόσκληση του Ε.Π. “Στερεά Ελλάδα” 2014-2020, Δράση: Ενίσχυση Μεσαίων Επιχειρήσεων για την Αναβάθμιση και τον Εκσυγχρονισμό τους

Δείτε εδώ το σχετικό Δελτίο Τύπου