Νέα – Ανακοινώσεις

Πρόσκληση σύγκλησης Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Θήβα 15-06-2016

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 12544

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ -ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Προς:

Ταχ. Δ/νση: Κύπρου 3- Θήβα Ta μέλη του Συμβουλίου Ένταξης

Τ.Κ. 3 2200 Μεταναστών

Πλ…