Νέα – Ανακοινώσεις, Οικονομική Επιτροπη, Τα Νέα του Δήμου

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

δήμος θηβαίων -εμβολιασμός

Η Οικονομική Επιτροπή θα συνεδριάσει εκτάκτως την 8-6-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 στο Δημαρχείο (γραφείο Δημάρχου)

15η Πρόσκληση Οικ. Επιτροπής 2022 εκτακτη