Νέα – Ανακοινώσεις, Οικονομική Επιτροπη, Τα Νέα του Δήμου

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί την 11-5-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 μ.μ. στο Δημαρχείο.

12η Πρόσκληση Οικ. Επιτροπής 2022 (003)