Νέα – Ανακοινώσεις

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
——————— Θήβα: 18 / 11 /2013
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Αριθ. Πρωτ: 33687
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πληρ.: Μαρία Δαγδελένη

Συνεδρίαση: 30η

ΠΡΟΣ : (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (?ρθρο 75, Ν. 3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 22 Νοεμβρίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΠΕΤΡΑΙΝΑΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ. ΘΗΒΑΙΩΝ

Συνημμένα:
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΣΤΙΣ 22/11/2013 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 33687/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (άρθρο 75 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)

1. 6η τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Δήμου Θηβαίων έτους 2013
Εισηγητής: Χαρά Παπαθανασίου Πρ/νη ΤΜ. Α.Π.Ο.Π.

2. 6η αναμόρφωση Δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2013
Εισηγητής: Σοφία Χαριζάνη, Γραφείο Προμηθειών.

Αποδέκτες Πίνακα Διανομής:
κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1) ΔΡΕΝΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
2) ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
3) ΤΣΑΡΑΜΠΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓ
4) ΣΤΑΙΚΟΣ ΑΛΕΚΟΣ
5) ΣΤΡΑΤΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
6) ΤΟΥΛΟΥΜΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
7) ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
8) ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1) ΚΟΝΤΟΥ ΙΟΥΛΙΑ
2) ΧΑΤΖΙΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
3) ΜΙΧΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
4) ΝΟΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ