Νέα – Ανακοινώσεις

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
——————— Θήβα: 20 / 4 / 2015
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Aριθ. Πρωτ: 8717
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πληρ.: Μαρία Δαγδελένη

Συνεδρίαση: 10η
ΠΡΟΣ : (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (?ρθρο 75, Ν. 3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 24 Απριλίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΙΤΣΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ. ΘΗΒΑΙΩΝ

Συνημμένα:
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΣΤΙΣ 24 / 4 / 2015 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 8717/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (άρθρο 75 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)

1o: Εισήγηση για την πορεία εκτέλεσης Α’ τριμήνου Π/Υ οικ. Έτους 2015
Εισηγητής: Κερασία Ντανάση Πρ/νη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

Αποδέκτες Πίνακα Διανομής:
κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1) ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
2) ΧΑΡΕΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
3) ΣΤΡΑΤΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
4) ΤΣΑΡΑΜΠΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓ
5) ΣΤΑΙΚΟΣ ΑΛΕΚΟΣ
6) ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
7) ΚΙΟΥΣΗΣ ΘΩΜΑΣ
8) ΚΟΡΔΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1) ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2) ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3) ΚΟΝΤΟΥ ΙΟΥΛΙΑ
4) ΤΡΙΑΝΤΗ ΚΩΝ/ΝΑ
5)

Παρακαλούνται τα τακτικά μέλη σε περίπτωση απουσίας το…