Νέα – Ανακοινώσεις

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
——————— Θήβα: 16 / 1 / 2015
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Αριθ. Πρωτ: 1103
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πληρ.: Μαρία Δαγδελένη
Συνεδρίαση: 1η

ΠΡΟΣ : (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (?ρθρο 75, Ν. 3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 20 Ιανουαρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΙΤΣΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ. ΘΗΒΑΙΩΝ

Συνημμένα:
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΣΤΙΣ 16 / 1 / 2015 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 1103 / 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (άρθρο 75 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)
1o: 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015.
Εισηγητής: Ευαγγελία Πήλιουρη Οικ. Υπηρεσία

2ο : Κατακύρωση διαγωνισμού για το έργο: “Βελτίωση και Ενεργειακή Αναβάθμιση του Παλαιού Δημαρχείου Θήβας
Εισηγητής: Γεώργιος Παλόγος Τεχνική Υπηρεσία

3ο : Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου: “Βελτίωση και Ενεργειακή Αναβάθμιση Καταστήματος Δημοτικής Αγοράς του Δήμου Θηβαίων
Εισηγητής: Μαρία Παγώνη Τεχνική Υπηρεσία

4ο : Λήψη απόφασης για την συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών και αξιολόγησης προσφορών για δημοπρασίες που διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 28/80 και ορισμός μελών της Οικονομικής Επιτροπής ως μελών της Επιτροπής αυτής.
Εισηγητής: Σοφία Χαριζάνη Οικονομική Υπηρε…