Νέα – Ανακοινώσεις

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

——————— Θήβα: 6 / 5 / 2016

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Αριθ. Πρωτ: 9036

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πληρ.: Μαρία Δαγδελένη

Συνεδρίαση: 11η