Νέα – Ανακοινώσεις

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
———————- Θήβα: 26 / 7 /2013
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Αριθ. Πρωτ: 22206
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Πληρ.: Μαρία Δαγδελένη

Συνεδρίαση: 11η

ΠΡΟΣ : (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»
(?ρθρο 75, Ν.3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 30 του μηνός Ιουλίου έτους 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

Συνημμένα:
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΣΤΙΣ 30/7/2013 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: 22206/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (άρθρο 75 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)

Θέμα 1ο : Τροποποίηση της 84/2013 Απόφ. Π.Ζ. για τους όρους διεξαγωγής της εμποροπανήγυρης στη Δημοτική Κοινότητα Θήβας.
Εισηγητής:

Θέμα 2ο : Έκφραση γνώμης επί της Μ.Π.Ε. για την μετεγκατάσταση ιχθυοκαλλιέργειας της εταιρείας ΣΠΑΡΦΙΣ Α.Ε. στη θέση Όρμος Σπηλιά Ν. Βοιωτίας
Εισηγητής: Τμήμα Περιβάλλοντος, Δ/ντης Α. Μερκούρης.

Θέμα 3ο : Τοποθέτηση υπόγειου δικτύου όδευσης καλωδίων μέσης τάσης 20 kv, για την ηλεκτρική διασύνδεση δύο Φ/Β σταθμών παραγωγής: «ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΙΑΚΟΣ ΗΛΙΟΣ 3 Α.Ε.»: 4,56 ΜWp με τον υποσταθμό 150/20 kv στην θέση «ΥΠΑΤΟ» του Δ. Θηβαίων, Π.Ε. Βοιωτίας.
Εισηγητής:

Θέμα 4ο : Λήψη απόφασης σχετικά με την ανάκληση ή μη της άδειας λειτουργίας του καταστήματος του κ. Παπασταμάτη Νικολάου του Σπυρίδωνα που λειτουργεί στην Τ.Κ. Καπαρελλίου, λόγω…