Νέα – Ανακοινώσεις, Τα Νέα του Δήμου

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

δήμος θηβαίων -εμβολιασμός

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής θα συνεδριάσει μέσω τηλεδιάσκεψης στις 19 του μηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ έτους 2022, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 13:00

 

5η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2022_ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ