Νέα – Ανακοινώσεις, Τα Νέα του Δήμου

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

δήμος θηβαίων -εμβολιασμός

 

H Επιτροπή Ποιότητας Ζωής θα συνεδριάσει στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Κύπρου 3 στη Θήβα και στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικον. Επιτροπής στις 12 του μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ έτους 2022, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 13:00

3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2022_EΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ