Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, Νέα – Ανακοινώσεις, Τα Νέα του Δήμου

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

δήμος θηβαίων -εμβολιασμός

Η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη στις 17 του μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ έτους 2021, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12:00

15η Πρόσκληση ΕΠΖ 2021