Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, Νέα – Ανακοινώσεις, Συνεδριάσεις - Αποφάσεις, Τα Νέα του Δήμου

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

δήμος θηβαίων -εμβολιασμός

Η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  θα διεξαχθεί διά ζώσης στις 14του μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ έτους 2021, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο επί της οδού Κύπρου 3.

7η Πρόσκληση ΕΠΖ 2021