Νέα – Ανακοινώσεις

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη στις 18 του μηνός Ιανουαρίου έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30

1η Πρόσκληση ΕΠΖ 2021