Νέα – Ανακοινώσεις

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΒΟΙΩΤΙΑΣ                            Θήβα: 12 /07/2019
ΔΗΜΟΣ  ΘΗΒΑΙΩΝ                            Αριθ. Πρωτ: 14100
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Πληροφορίες: Ευγενία Μπάκα
Συνεδρίαση: 12η
ΠΡΟΣ: (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»(άρθρο 75, Ν.3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 17η  του μηνός Ιουλίου  έτους 2019, ημέρα   Τετάρτη   και ώρα 13.30  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ. ΘΗΒΑΙΩΝ

Συνημμένα:
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΣΤΙΣ   17-07-2019 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ: 14100/2019  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (άρθρο 75 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)

1ο :Έγκριση εισόδου – εξόδου σε γήπεδο ιδιοκτησίας Βεκράκης Εισαγωγική ΑΕ στη θέση “ΜΠΟΥΤΑΚΟΣ” της ΤΚ Υπάτου του Δήμου Θηβαίων.
Εισηγητής: Παρασκευάς Θεοδοσιάδης
2ο :   Έγκριση εισόδου – εξόδου σε γήπεδο ιδιοκτησίας Παπασωτηρίου Σωκράτη στη θέση “ΒΑΡΥΚΟ” της ΤΚ Πλαταιών του Δήμου Θηβαίων
Εισηγητής: Παρασκευάς Θεοδοσιάδης
3o : Παραχώρηση χώρου για μουσική εκδήλωση στην Αλυκή με θέμα «ΑΥΓΟΥΣΤΙΑΤΙΚΟ ΦΕΓΓΑΡΙ  ΕΤΟΥΣ  2019».(σχετ. η με αριθ.πρωτ.26/20-6-2019   αποφ. Τ.Κ. Ξηρονομής)
4o : Εξέταση αιτήσεως για την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου.
Εισηγητής: Ιωάννης Ρόκας

Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ.
ΤΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ
1) ΓΙΑΝΝΙΚΑΣ              ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2) ΔΡΕΝΙΟΣ                ΣΩΤΗΡΙΟΣ
3) ΚΑΤΣΑΡΑΣ           ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
4)ΚΑΜΟΥΤΣΗΣ        ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
5)ΤΖΟΥΜΑΝΕΚΑΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6) ΜΕΞΗΣ                   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
7)ΑΝΑΔΙΩΤΟΥ          ΕΛΕΝΗ    ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ
1) ΤΥΡΗΝΟΠΟΥΛΟΣ   ΚΩΝ/ΝΟΣ
2) ΣΚΑΛΗΣ                    ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3) ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ            ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4)ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ            ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
5)ΣΩΤΗΡΧΟΣ               ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Παρακαλούνται τα τακτικά μέλη σε περίπτωση απουσίας τους από την συνεδρίαση να ενημερώσουν τον αναπληρωτή τους.