Νέα – Ανακοινώσεις

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
———————- Θήβα : 18/10/2013
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Αριθ. Πρωτ : 31059
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Πληροφορίες : Μαρία Δαγδελένη

Συνεδρίαση: 16η

ΠΡΟΣ : (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»
(?ρθρο 75, Ν.3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 23 του μηνός Οκτωβρίου έτους 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

Συνημμένα:
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΣΤΙΣ 23/10/2013 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: 31059/18-10-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (άρθρο 75 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)

Θέμα 1ο: Λήψη απόφασης για την χωροθέτηση & λειτουργία «ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ» στην Τ.Κ. Καπαρελλίου Δήμου Θηβαίων.

Θέμα 2ο : Λήψη απόφασης για εξασφάλιση προσβασιμότητας σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης, μπροστά από οικία επί της οδού Ζ. Πηγής 61 στα Βλάχικα Κονάκια Θηβών, μετά από αίτηση του κ. Παπαθανασίου Κων/νου του Θεοδώρου.

Θέμα 3ο : Λήψη απόφασης για αύξηση διαστάσεων κατασκευής περιπτέρου της κ. Φίλου Στέλλας.

Θέμα 4ο : Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, «Επιχείρηση μαζικής εστίασης πρόχειρου γεύματος (ζεστής και κρύας κουζίνας) και αναψυχής (καφέ-αναψυκτήριο)», στην Τ.Κ. Δομβραίνας του Δ. Θηβαίων , μετά από αίτηση του κ. Βόζη Νικόλαου του Κων/νου.

Θέμα 5ο : Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδια…