Νέα – Ανακοινώσεις

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
Τμήμα Συλλογικών Οργάνων Θήβα : 31-01-2019
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 2015
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
————————————
Πληροφορίες.: Δήμ.Τσούγκα
Τηλ.: 22623-50608
Email : dtsouga@thiva.gr

Π Ρ Ο Σ : Αποδέκτες (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : 1) Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Θηβαίων
2) Συμπαραστάτη του …