Νέα – Ανακοινώσεις

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου -ΕΙΔΙΚΗ 10/12/2018

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
Τμήμα Συλλογικών Οργάνων Θήβα : 4-12-2018
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 24984
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
————————————
Πληροφορίες.: Δήμ.Τσούγκα
Τηλ.: 22623-50608
Email : dtsouga@thiva.gr

Π Ρ Ο Σ : Αποδέκτες (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : 1) Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Θηβαίων
2) …